1. Compromís amb les persones


Les persones són el nucli de les polítiques de Compromís. Totes les persones han de ser tractades en condicions d’igualtat i amb possibilitats reals d’integrar-se com a plenes ciutadanes de Petrer. Generar igualtat d’oportunitats és el nostre compromís amb els habitants de Petrer.


1.1.Una ciutat saludable i solidària

L’Ajuntament ha de dirigir tots els seus esforços a la consecució d’una ciutat més igualitària que tendisca a reduir les desigualtats socials i de gènere. Una ciutat sana i amb qualitat de vida amb un govern que es comprometa a:

# Ampliar el pressupost en benestar social per a atendre les famílies en situació de desocupació, coordinant els seus serveis amb els d’altres regidories (educació, ocupació…).

# Establir línies d’actuació per a les persones majors, procurant el benestar del seu entorn social i el suport a les famílies. És necessari augmentar l’ajuda a domicili i dedicar una part del pressupost municipal per a reforçar les pensions mínimes, reduir taxes i adaptar els habitatges.

# Garantir el suport a les famílies amb persones de capacitats diverses a través de formació, personal i material, potenciant les cases tutelades i elaborant un programa d’integració laboral.

# Reforçar la regidoria d’igualtat de gènere i dinamitzar el Consell de la Dona com a òrgan de participació ciutadana amb capacitat decisòria i pressupostària.

# Desenvolupar el Pla Local d’Igualtat de Gènere en els diferents àmbits de la ciutat i de l’Ajuntament amb pressupostos i calendaris d’aplicació.

# Crear llocs de treball municipals d’agents d’igualtat i facilitar el desenvolupament de grups de dones i homes amb projectes que apliquen el Pla Local d’Igualtat de Gènere.

# Aplicar totalment la Llei d’Igualtat de Gènere, per a açò són necessàries cases d’emergència i ajudes econòmiques a dones en situació d’especial risc, ampliar els programes d’ajuda a famílies monomarentales i pressupostar partides per a ajudes socials i laborals per a evitar la progressiva feminització de la marginació.

# Crear un servei integral per a la salut de la dona que incloga aspectes relacionals, laborals, físics, psicològics i socials.

# Ampliar l’educació afectivo-sexual a totes les edats de la població de Petrer, per a potenciar la igualtat de gènere i eliminar la violència masclista.

# Aplicar el Diagnòstic de Salut de Petrer.

# Davant la falta de personal sanitari en els serveis de salut pública sol·licitarem a la nova Conselleria de Sanitat la seua ràpida creació, igual que la inajornable ampliació del Centre de Salut II.

# Recuperar el 0,7 de cooperació internacional i elaborar convenis quadrianuals amb les ONGDs per a objectius més amplis. Promoure des de la regidoria de Pau i Solidaritat els drets socials, ambientals, culturals i dels pobles.

# Declarar Petrer ciutat lliure de maltractament animal i elaborar una ordenança sobre ús, exhibició i comerç d’animals que respecte els drets dels animals.

#Ampliar i habilitar espais més adequats per a assegurar les condicions d’higiene i benestar de mascotes i animals domèstics.


1.2. Una educació igualitària i sense retallades

La nostra veu vol enriquir l’educació de les nostres filles i adolescents, volem treballar per l’harmonia escolar, per fer de l’educació un dret social irrenunciable.

L’Ajuntament ha de tenir un paper actiu en la promoció d’una educació pública de qualitat que cal cuidar i acaronar, per açò és imprescindible un pla estratègic d’educació que incloga:

# La construcció d’una nova escola municipal d’educació infantil.

# L’eliminació dels barracons en col·legis i instituts. Per a açò cal accelerar l’ampliació urgent del CEIP Virrei Poveda i la reforma de l’IES Azorín.

# Assignació d’un pressupost anual suficient per a inversions urgents en infraestructures que dignifiquen la xarxa pública d’escoles infantils, col·legis i instituts.

# Creació d’una brigada municipal de serveis i obres escolars (jardineria, obres menors, instal·lacions esportives, etc.).

# Potenciació de la unitat de suport escolar per a abordar els problemes d’absentisme i integració escolar en els instituts mitjançant unes instal•lacions suficients, recursos i personal (educadors, pedagogs i assistents socials).

# Recuperació de la capacitat pressupostària de les AMPEs, incrementant les subvencions perquè desenvolupen les seues activitats.

# Estendre l’escola de mares i pares a tots els centres educatius.

# Desenvolupament de col•legis sostenibles mitjançant inversions amb criteris ecològics per a construir o renovar els centres educatius.

# Promoció d’una salut i alimentació ecològiques en els centres escolars. Creació d’una infermeria escolar professionalitzada que facilite una educació saludable, dinamitze una consulta de salut jove i aborde en els centres educatius els problemes d’obesitat i ludopatia.

# Articulació d’una ciutat educadora: les ordenances municipals són una eina útil per a promoure i regular aspectes urbans que incideixen en l’educació, tals com la publicitat, l’esport, la mobilitat infantil i adolescent, els itineraris escolars preferents i les aules ambientals.


1.3. Més cultura i esport. Més llibertat i salut

Les inversions socials són la nostra prioritat i la promoció cultural és una aposta per la qualitat de vida, per una societat més tolerant i més lliure. Les nostres propostes són:

# Ampliar els serveis i el personal de les biblioteques municipals: clubs de lectura, serveis online i obertura de dues ludoteques en les biblioteques municipals.

# Crear una Escola Municipal de Teatre, una Acadèmia Municipal d’Art i un Casal de Contes.

# Elaborar un pla de museus i un programa d’exposicions atractiu per a dinamitzar els museus municipals.

# Aplicar la llei de memòria històrica i activar la declaració de BIC per al Poblet.

# Rescatar l’associacionisme juvenil participatiu a través del Casal de la Joventut i el Consell Local de la Joventut. Potenciar les alternatives d’oci i temps lliure a través de programes culturals, d’oci i esportius adaptats a les demandes de la joventut.

# Constituir el Patronat Municipal d’Esports per a coordinar les polítiques esportives, al costat dels clubs i associacions esportives.

# Construir un gimnàs cobert en el Poliesportiu de Sant Jeroni, així com ampliar i millorar les pistes urbanes.

# Baixar les taxes de les escoles esportives i recuperar les subvencions municipals a clubs i associacions esportives.

# Crear una Escola Esportiva d’Estiu dirigida a la joventut.

# Promoure programes específics d’esport i salut dirigits a les persones adultes i majors.

# Incentivar o reactivar els tornejos locals de futbol sala, bàsquet, handbol, pilota, tennis, frontó o petanca, així com afavorir el desenvolupament de noves modalitats com el pàdel, el running i l’excursionisme, com a mesura de foment de l’esport local i promoció d’hàbits saludables.