2. Compromís amb les oportunitats


El compromís amb les persones no solament està relacionat amb garantir la seua igualtat i aconseguir que cada dona i cada home puga desenvolupar la seua vida de forma digna i plena. A més, és també necessari generar i consolidar activitats econòmiques que permeten la creació d’oportunitats, i l’Ajuntament de Petrer ha de ser, al costat d’empreses, cooperatives i autònoms, un pol dinamitzador d’aqueixes activitats.

Però per a aconseguir-ho es requereix d’un sentit del bé comú, és a dir, facilitar un conjunt de condicions per a la vida social que permeten el desenvolupament col•lectiu de la societat i la realització personal de tots els seus membres.


2.1. Una economia a favor del bé comú

La confiança és el major bé social i cultural que coneixem, i és allò que manté unida una societat. És per açò que, des de Compromís per Petrer, creiem en un model econòmic que incentiva i premia els valors que contribueixen a l’èxit de les relacions socials i ecològiques, que no són uns altres que la cooperació, la solidaritat i, per descomptat, la confiança.

Aquest és el model de l’Economia del Bé Comú, basat en una gestió ètica de les finances i els negocis, on els beneficis es tradueixen en més igualtat d’oportunitats, més qualitat de vida, democràcia real i sostenibilitat ambiental.

Volem fer de Petrer un municipi a favor del bé comú, on Ajuntament i sectors econòmics adquirisquen un ferm compromís ètic i ambiental amb el nostre entorn i amb les nostres persones. Un municipi a favor d’un model econòmic que incentiva la cooperació entre empreses, els sectors del coneixement i l’administració pública en la cerca de solucions a la crisi des de l’àmbit local.

Però per a açò són necessàries les persones que fan possibles els projectes, arriben a acords, promouen i impulsen el desenvolupament econòmic local. Una bona gestió, un bon Ajuntament, ha d’ajudar perquè aquestes persones no es queden en el camí.


2.2. Redefinir el nostre model productiu

Petrer segueix sent una important ciutat industrial, on al voltant d’un 45% de l’ocupació que es genera està orientada a aquest sector. No obstant açò, la deterioració de les condicions de treball en subsectors madurs com el calçat i en altres àmbits de l’economia quasi informal, ha generat una pèrdua de confiança creixent entre empleats i ocupadors, sense que el govern local haja actuat com a mediador, ni tampoc com a dinamitzador d’una política activa d’ocupació.

En conseqüència, des de Compromís per Petrer proposem una nova forma d’entendre l’èxit de la nostra economia que aposte per:

# Establir un Fòrum Econòmic i Social participat pels agents socials i productius, que servisca com a mitjà d’intercanvi de coneixement i bones pràctiques en l’àmbit de la projecció econòmica i social.

# Reorientar el sentit de l’ADESP per a convertir-la en un instrument útil al servei de les empreses, cooperatives i autònoms que desitgen consolidar la seua trajectòria i dels nous projectes concordes amb l’economia verda.

# Incentivar a través de bonificacions a les empreses que aposten per l’Economia del Bé Comú, perquè adquirisquen un compromís ètic amb els seus treballadors i siguen respectuoses amb el medi ambient.

# Enfortir els projectes d’economia social i solidària, mitjançant la potenciació del cooperativisme i l’associacionisme amb finalitats recreatives, culturals o econòmiques.

# Constituir una denominació d’origen del calçat amb criteris del bé comú, per mitjà de l’impuls de projectes en I+D+i entre els ajuntaments del Vinalopó i els centres de recerca.

# Incentivar el comerç local, just i de proximitat, a partir d’una estratègia d’urbanisme comercial que integre les principals artèries comercials (zona centre, el Campet i les Xumeneres) i els mercats municipals.

# Mancomunar serveis amb Elda com són la recollida de residus, la neteja viària, enllumenat, estalvi i eficiència energètica, transport urbà i mobilitat sostenible.


2.3. Apostar per la rendibilitat a través de la conservació del territori i el paisatge

El projecte de l’Economia del Bé Comú es basa a més en aquells projectes que harmonitzen la rendibilitat econòmica amb la conservació del territori. Açò implica no solament aquelles activitats que aprofiten directament els recursos del territori, com l’agricultura i la ramaderia, sinó també els altres subsectors com l’alimentació, l’agroindústria, els serveis al medi ambient o les activitats d’esplai, que basen la seua activitat precisament en els recursos territorials i paisatgístics.

Donades les extraordinàries característiques territorials de Petrer, des de Compromís aspirem a generar una vertadera dinàmica econòmica basada precisament en la conservació dels nostres paisatges, per a la qual cosa proposem:

# Crear una regidoria i una oficina tècnica dedicada a la promoció econòmica en el medi rural, que oferisca un servei de garantia i informació sobre ajudes per al desenvolupament de projectes en els camps de Petrer.

# Impulsar, dins d’un procés voluntari, un segell de garantia de les produccions agropecuàries locals, capaç de formalitzar i potenciar moltes de les iniciatives que s’estan desenvolupant en els camps de Petrer, acompanyat, a més, de mesures per a la seua distribució comercial.

# Elaborar i consensuar un pla de dinamització de l’Horta de l’Almafrà, mitjançant la figura de Parc Natural Agrari, recuperant aquest espai per a les activitats productives i d’oci, cercant l’aval tècnic i financer de les polítiques agro-ambientals i de conservació de biodiversitat de la UE. Aquest pla permetria crear una gran zona verda al sud del nucli urbà, on podran conciliar-se les activitats agrícoles i d’esplai.

# Fomentar el turisme de naturalesa responsable, que incorpore les noves tendències d’oci actiu i esport en espais com Caprala, Catí i Rabosa.