Comencen les primeres jornades “SUMMA-T” de la Regidoria d’Educació

La Regidora d’Educació, Silvia Rodríguez, ha anunciat aquest matí la celebració d’unes jornades educatives amb el títol “SUMMA-T, Convivència, Educació Emocional i Prevenció de l’Assetjament Escolar”. La trobada tindrà lloc els pròxims 23, 24 i 25 de maig en el Saló d’Actes del Centre Cultural, tots els dies a partir de les 17h.

Es tracta de les primeres jornades d’aquest tipus que s’organitzen des de l’Ajuntament de Petrer dedicades a la prevenció de l’assetjament escolar i a la millora de la convivència. Per a açò des de la Regidoria, i en col·laboració amb el CEFIRE, s’ha organitzat una bateria de xarrades i ponències on s’abordaran temes com els recursos per al tractament de la diversitat en els centres educatius, la prevenció i promoció de la convivència o els diferents programes i protocols i la seua aplicació en els centres educatius. Les jornades serviran també per a analitzar com aqueixos protocols es desenvolupen en els centres. Per a açò es comptarà amb la presència de nombrosos docents i professionals de centres educatius de la província d’Alacant que participaran en les taules d’experiències

Aquestes jornades pretenen ser un punt de connexió entre docents, tècnics, pares i mares i responsables de l’administració amb l’objectiu de compartir les experiències i posar en comú els coneixements d’altres centres en matèria de convivència. “Hem d’insistir en la importància de treballar la convivència i posar en el centre a l’alumnat”, ha subratllat Rodríguez.

Igualment l’edil ha remarcat la importància de mantenir “una comunicació fluïda entre centres escolars i administració educativa. D’aqueixa manera podem conèixer la dimensió real del problema, podem veure els resultats de les actuacions que s’efectuen i ens orientem en la creació de nous instruments i nous models positius per a la convivència i la igualtat”.
L’assessora del CEFIRE, Viviana Vicente, ha convidat a la població a participar en aquestes jornades “Sense les famílies no seria possible, perquè hem de tenir en compte que la família i l’entorn també eduquen. Des del CEFIRE d’Elda hem organitzat altres xarrades obertes perquè el tema de la convivència i la mediació es puga treballar amb tothom perquè no hem d’oblidar que és molt fàcil conviure des de la igualtat però no és tan fàcil conviure des de la diversitat. Aquestes jornades l’objectiu és donar l’eines i crear xarxes per a poder conviure des de la diversitat”.

En les jornades participaran Blanca Torregrosa Díaz, Inspectora d’Educació en la Unitat d’Atenció i Intervenció del Previ i Mari Carmen Fernández Marco, coordinadora de la mateixa àrea; Toño Abad. Secretari General de Diversitat i Director de l’Observatori contra els Delictes d’Odi, Agustín Caruana Vañó, Director del CEFIRE Elda i especialista en Educació Emocional i Mª Luisa Romero, Coordinadora del programa TEI (Tutoria Entre Iguals) de la Comunitat Valenciana.

Per a assistir és necessària la inscripció o bé en la web del CEFIRE per als docents en actiu o en la pròpia Regidoria en horari de 16 a 22 de maig o a través del telèfon 965 37 00 99 per al públic en general. Les places són limitades i el període d’inscripció finalitza el 22 de maig.

 


Comienzan las primeras jornadas “SUMA-T” de la Concejalía de Educación

La Concejala de Educación, Silvia Rodríguez, ha anunciado esta mañana la celebración de unas jornadas educativas con el título “SUMA-T, Convivencia, Educación Emocional y Prevención del Acoso Escolar”. El encuentro tendrá lugar los próximos 23, 24 y 25 de mayo en el Salón de Actos del Centro Cultural, todos los días a partir de las 17h.

Se trata de las primeras jornadas de este tipo que se organizan desde el Ayuntamiento de Petrer dedicadas a la prevención del acoso escolar y a la mejora de la convivencia. Para ello desde la Concejalía, y en colaboración con el CEFIRE, se ha organizado una batería de charlas y ponencias donde se abordarán temas como los recursos para el tratamiento de la diversidad en los centros educativos, la prevención y promoción de la convivencia o los diferentes programas y protocolos y su aplicación en los centros educativos. Las jornadas servirán también para analizar como esos protocolos se desarrollan en los centros. Para ello se contará con la presencia de numerosos docentes y profesionales de centros educativos de la provincia de Alicante que participarán en las mesas de experiencias

Estas jornadas pretenden ser un punto de conexión entre docentes, técnicos, padres y madres y responsables de la administración con el objetivo de compartir las experiencias y poner en común los conocimientos de otros centros en materia de convivencia. “Hemos de insistir en la importancia de trabajar la convivencia y poner en el centro al alumnado”, ha subrayado Rodríguez.

Igualmente la edil ha remarcado la importancia de mantener “una comunicación fluida entre centros escolares y administración educativa. De esa manera podemos conocer la dimensión real del problema, podemos ver los resultados de las actuaciones que se efectúan y nos orientamos en la creación de nuevos instrumentos y nuevos modelos positivos para la convivencia y la igualdad”.

La asesora del CEFIRE, Viviana Vicente, ha invitado a la población a participar en estas jornadas “Sin las familias no sería posible, porque hemos de tener en cuenta que la familia y el entorno también educan. Desde el CEFIRE de Elda hemos organizado otras charlas abiertas para que el tema de la convivencia y la mediación se pueda trabajar con todo el mundo porque no hemos de olvidar que es muy fácil convivir desde la igualdad pero no es tan fácil convivir desde la diversidad. Estas jornadas el objetivo es dar la herramientas y crear redes para poder convivir desde la diversidad”.

En las jornadas participarán Blanca Torregrosa Díaz, Inspectora de Educación en la Unidad de Atención e Intervención del Previ y Mari Carmen Fernández Marco, coordinadora de la misma área; Toño Abad. Secretario General de Diversidad y Director del Observatorio contra los Delitos de Odio, Agustín Caruana Vañó, Director del CEFIRE Elda y especialista en Educación Emocional y Mª Luisa Romero, Coordinadora del programa TEI (Tutoría Entre Iguales) de la Comunidad Valenciana.

Para asistir es necesaria la inscripción o bien en la web del CEFIRE para los docentes en activo o en la propia Concejalía en horario de 16 a 22 de mayo o a través del teléfono 965 37 00 99 para el público en general. Las plazas son limitadas y el periodo de inscripción finaliza el 22 de mayo.

Arxivat en: Cultura i Educació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *