El Consell Escolar Municipal demana la reducció de ràtio

La Regidora d’Educació, Silvia Rodríguez, ha explicat aquest matí alguns aspectes tractats durant el Consell Escolar Municipal celebrat ahir vesprada en el Saló de Plens de l’Ajuntament. En aquest sentit l’edil ha explicat que entre els principals punts tractats en el consell figura la proposta de petició a la Consellería d’Educació sobre la reducció de ràtio municipal en Educació Infantil i Primària a Petrer. “Est és un projecte que com bé saben els membres del Consell Escolar Municipal es treballa des de l’any passat. Enguany després d’una visita a la Direcció general de Política Educativa el passat mes de gener deixem constància que volíem sol·licitar aquesta reducció de ràtio, al que la Direcció general ens va contestar indicant-nos que passos havíem de donar. En aquest sentit ens consta que, encara que no és definitiu, estem en una llista provisional on Petrer figura com a sol·licitants”.

Rodríguez ha explicat que les dades del padró llancen una xifra de 310 xiquets i xiquetes per a matricular en tres anys, “un xifra superior a la de l’any passat i que suposarien una mitjana de quasi 21 xiquets per cadascuna de les 15 aules que s’ofereixen ara mateix a Petrer d’aqueixa edat”. Amb aqueixes dades, el Consell Escolar Municipal va decidir sol·licitar una disminució del ràtio fins a 22 xiquets per aula sostinguda amb fons públics;

Aquesta setmana passada, quan ja estava convocat el Consell Escolar on es va introduir un punt de l’ordre del dia respecte al tema de la reducció, ens van arribar al mateix temps dues propostes que s’adherien a la nostra; d’una banda la sol·licitud de l’AMPA 9 d’Octubre recolzada per la FAPA Paco Mollà i també la sol·licitud a través dels mitjans de comunicació de Mari Carmen Chico com a representant del Partit Popular. “Ens alegra molt que per fi hagen canviat aqueixa postura pel que fa a etapes passades, on el PP defensava que la ràtio no podia disminuir. Ja era hora que per fi es posaren d’acord amb nosaltres, que vegen com si es pot baixar la ràtio sense haver de tancar aules.”

En l’altre ordre d’assumptes, l’edil ha adonat de la proposta presentada en el passat ple per tots els grups polítics municipals sobre l’engegada d’una comissió especial en el si del Consell Escolar Municipal per a l’ampliació de la detecció, la prevenció i reducció de l’Assetjament Escolar i el Ciberacoso. ”Hem portat la proposta al Consell Escolar. La nostra idea és fer aqueix grup de treball i que aquest mateix definisca les seues línies de treball així com la seua orientació. Esperem que aquesta comissió es pose a treballar al més prompte possible i que els seus resultats siguen fructífers”. Rodríguez ha assenyalat que “açò no implica sota cap circumstància que la regidoria deixe de treballar com sempre ha treballat en aquest aspecte” i ha avançat que el des de la pròpia regidoria ja s’està treballant en unes Jornades Pedagògiques per a la millora de la Convivència Escolar que se celebraran a Petrer a la fi de maig i esperem, també en un parell de mesos, anunciar la contractació d’un educador social que treballe braç a braç amb els centres tant el tema d’absentisme com la prevenció de l’assetjament i millora de la convivència.


 

El Consejo Escolar Municipal pide la reducción de ratio

La Concejala de Educación, Silvia Rodríguez, ha explicado esta mañana algunos aspectos tratados durante el Consejo Escolar Municipal celebrado ayer tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. En este sentido la edil ha explicado que entre los principales puntos tratados en el consejo figura la propuesta de petición a la Consellería de Educación sobre la reducción de ratio municipal en Educación Infantil y Primaria en Petrer. “Este es un proyecto que como bien saben los miembros del Consejo Escolar Municipal se viene trabajando desde el año pasado. Este año tras una visita a la Dirección General de Política Educativa el pasado mes de enero dejamos constancia de que queríamos solicitar esta reducción de ratio, a lo que la Dirección General nos contestó indicándonos que pasos debíamos dar. En este sentido nos consta que, aunque no es definitivo, estamos en una lista provisional donde Petrer figura como solicitantes”.

Rodríguez ha explicado que los datos del padrón arrojan una cifra de 310 niños y niñas para matricular en tres años, “un cifra superior a la del año pasado y que supondrían una media de casi 21 niños por cada una de las 15 aulas que se ofertan ahora mismo en Petrer de esa edad”. Con esos datos, el Consejo Escolar Municipal decidió solicitar una disminución del ratio hasta 22 niños por aula sostenida con fondos públicos;

Esta semana pasada, cuando ya estaba convocado el Consejo Escolar donde se introdujo un punto del orden del día respecto al tema de la reducción, nos llegaron al mismo tiempo dos propuestas que se adherían a la nuestra; por un lado la solicitud del AMPA 9 de Octubre respaldada por la FAPA Paco Mollà y también la solicitud a través de los medios de comunicación de Mari Carmen Chico como representante del Partido Popular. “Nos alegra mucho que por fin hayan cambiado esa postura con respecto a etapas pasadas, donde el PP defendía que la ratio no podía disminuir. Ya era hora de que por fin se pusieran de acuerdo con nosotros, de que vean como si se puede bajar la ratio sin tener que cerrar aulas.”

En el otro orden de asuntos, la edil ha dado cuenta de la propuesta presentada en el pasado pleno por todos los grupos políticos municipales sobre la puesta en marcha de una comisión especial en el seno del Consejo Escolar Municipal para la ampliación de la detección, la prevención y reducción del Acoso Escolar y el Ciberacoso. ”Hemos llevado la propuesta al Consejo Escolar. Nuestra idea es hacer ese grupo de trabajo y que este mismo defina sus líneas de trabajo así como su orientación. Esperamos que esta comisión se ponga a trabajar lo antes posible y que sus resultados sean fructíferos”. Rodríguez ha señalado que “esto no implica bajo ninguna circunstancia que la concejalía deje de trabajar como siempre ha trabajado en este aspecto” y ha avanzado que el desde la propia concejalía ya se está trabajando en unas Jornadas Pedagógicas para la mejora de la Convivencia Escolar que se celebrarán en Petrer a finales de mayo y esperamos, también en un par de meses, anunciar la contratación de un educador social que trabaje codo a codo con los centros tanto el tema de absentismo como la prevención del acoso y mejora de la convivencia.

Arxivat en: Cultura i Educació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *