La Consellería d’Educació fixa la disminució de la ràtio d’infantil a Petrer

La regidora d’Educació, Silvia Rodríguez, ha confirmat aquest matí l’ordre de la Consellería d’Educació per la qual es fixa un descens en el ràtio d’alumnes per aula en el nivell d’Educació Infantil (3 anys) de 25 a 23 a alumnes. L’ordre, publicada el passat 19 de maig en el DOGV, arriba després que el propi Consell Escolar Municipal ho sol·licitara de manera formal en la seua última reunió. En aquest sentit, l’edil s’ha mostrat molt satisfeta perquè la Consellería “ha escoltat la voluntat manifesta del Consell Escolar Municipal de Petrer”.

Rodríguez ha explicat que el descens de ràtio tindrà vigència durant els 9 cursos següents a la seua implantació. En conseqüència, afectarà a l’alumnat matriculat en aquestes unitats fins que arribe a 6è. d’educació primària, excepte en els casos en què es produïsca la permanència extraordinària d’un alumne o alumna de més d’un curs acadèmic en un mateix nivell.

Rodríguez ha assenyalat que la publicació d’aquesta ordre “és una bona notícia per a Petrer. Amb aquesta disminució de ràtio es demostra la implicació de la Consellería d’Educació i del nou govern a millorar la qualitat de l’ensenyament i es contraresta per segona vegada l’augment de fins a 30 xiquets per aula durant l’anterior etapa de govern i que va donar lloc al tancament d’aules i a l’acomiadament o desplaçament de docents patit durant el govern del Partit Popular a Petrer”.


La Consellería de Educación fija la disminución de la ratio de infantil en Petrer

La concejala de Educación, Silvia Rodríguez, ha confirmado esta mañana la orden de la Consellería de Educación por la cual se fija un descenso en el ratio de alumnos por aula en el nivel de Educación Infantil (3 años) de 25 a 23 a alumnos. La orden, publicada el pasado 19 de mayo en el DOGV, llega después de que el propio Consejo Escolar Municipal lo solicitara de manera formal en su última reunión. En este sentido, la edil se ha mostrado muy satisfecha porque la Consellería “ha escuchado la voluntad manifiesta del Consejo Escolar Municipal de Petrer”.

Rodríguez ha explicado que el descenso de ratio tendrá vigencia durante los 9 cursos siguientes a su implantación. En consecuencia, afectará al alumnado matriculado en estas unidades hasta que llegue a 6.º de educación primaria, excepto en los casos en que se produzca la permanencia extraordinaria de un alumno o alumna de más de un curso académico en un mismo nivel.

Rodríguez ha señalado que la publicación de esta orden “es una buena noticia para Petrer. Con esta disminución de ratio se demuestra la implicación de la Consellería de Educación y del nuevo gobierno en mejorar la calidad de la enseñanza y se contrarresta por segunda vez el aumento de hasta 30 niños por aula durante la anterior etapa de gobierno y que dio lugar al cierre de aulas y al despido o desplazamiento de docentes sufrido durante el gobierno del Partido Popular en Petrer”.

Arxivat en: Cultura i Educació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *