L’Ajuntament comença la neteja de la rambla de Puça

La Regidoria de Medi ambient ha iniciat els treballs de manteniment de la zona enjardinada de la Rambla de Puça. Les labors de manteniment s’han executat gràcies a la partida que es va consignar en els pressupostos de 2017 amb una dotació de 10.000 euros dedicades específicament al manteniment i neteja del tram de la rambla que discorre pel casc urbà.

L’edil de Medi ambient, Silvia Rodríguez, ha manifestat que “esta és una aposta de la pròpia regidoria per resoldre una qüestió que portava molts anys sense solucionar-se. Des que aquest espai va ser cedit per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, l’Ajuntament mai havia assignat el manteniment d’aquesta zona a cap concejalía concreta. Ens semblava un error atès que aquesta zona és necessari consolidar una previsió de manteniment com a mínim d’una vegada a l’any. Per açò hem volgut dedicar aquesta partida específica per a aquests treballs de manteniment i la nostra intenció és que continue.

L’edil ha ressaltat que la rambla és un espai molt volgut i valorat pels veïns, sobretot en aquestes dates estivals quan s’incrementen l’ús. Les actuacions de moment s’han centrat en la neteja i esbrosse de les sendes, reposició de clos de fusta, arranjament de passos i neteja de brosses i enderrocs. Així amb tot, Rodríguez ha manifestat el desig de continuar amb aquestes labors durant enguany en altres zones de la rambla on també es necessita actuar, com la zona de l’aqüeducte o el tram de la rambla al seu pas per l’estadi Municipal “El Bartxell” i la gran superfície annexa.

Finalment Rodríguez ha apel·lat al civisme i al respecte pels entorns naturals i ha subratllat l’esforç econòmic que suposa el mantenimiento dels espais naturals la deterioració dels quals “paguem tots”. “La gent ha de ser conscient que per cada residu que abandona en els espais naturals, a més de provocar una deterioració considerable, augmenten els riscos de provocar un incendi i augmenten també els costos de les administraciones per a invertir en la seua neteja. La brutícia d’uns pocs l’acabem pagant tots”.


El Ayuntamiento comienzala limpieza de la

rambla de Puça

La Concejalía de Medio Ambiente ha iniciado los trabajos de mantenimiento de la zona ajardinada de la Rambla de Puça. Las labores de mantenimiento se han ejecutado gracias a la partida que se consignó en los presupuestos de 2017 con una dotación de 10.000 euros dedicadas específicamente al mantenimiento y limpieza del tramo de la rambla que discurre por el casco urbano.

La edil de Medio Ambiente, Silvia Rodríguez, ha manifestado que “esta es una apuesta de la propia concejalía por resolver una cuestión que llevaba muchos años sin solventarse. Desde que este espacio fue cedido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, el Ayuntamiento nunca había asignado el mantenimiento de esta zona a ninguna concejalía concreta. Nos parecía un error dado que esta zona es necesario consolidar una previsión de mantenimiento como mínimo de una vez al año. Por ello hemos querido dedicar esta partida específica para estos trabajos de mantenimiento y nuestra intención es que continúe.

La edil ha resaltado que la rambla es un espacio muy querido y valorado por los vecinos, sobretodo en estas fechas estivales cuando se incrementan el uso. Las actuaciones de momento se han centrado en la limpieza y desbroce de las sendas, reposición de vallado de madera, arreglo de pasos y limpieza de basuras y escombros. Así con todo, Rodríguez ha manifestado el deseo de continuar con estas labores durante este año en otras zonas de la rambla donde también se necesita actuar, como la zona del acueducto o el tramo de la rambla a su paso por el estadio Municipal “El Bartxell” y la gran superficie anexa.

Por último Rodríguez ha apelado al civismo y al respeto por los entornos naturales y ha subrayado el esfuerzo económico que supone el mantenimiento de los espacios naturales cuyo deterioro “pagamos todos”. “La gente debe ser consciente que por cada residuo que abandona en los espacios naturales, además de provocar un deterioro considerable, aumentan los riesgos de provocar un incendio y aumentan también los costes de las administraciones para invertir en su limpieza. La suciedad de unos pocos la terminamos pagando todos”.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *