L’Ajuntament de Petrer inicia la coordinació per a la campanya de prevenció de incendis

L’Ajuntament de Petrer, a través de la Regidoria de Medi ambient, ha iniciat les reunions de coordinació de cara a la campanya de prevenció d’incendis. En aquesta reunió participen tant la Regidoria com a Policia Local, Bombers, Protecció Civil, Creu Roja, Diputació d’Alacant, Consellería i Centre Excursionista.

En aquest sentit la Policía bojal mantindrà l’operatiu habitual com tots els anys igual que els Bombers, que mantendrán el dispositiu de set efectius més quatre.

Per la seua banda la Consellería disposarà de set agents mediambientals. En aquest sentit cal destacar que la competència en prevenció d’incendis ha passat a Medi ambient, amb la qual cosa hi ha una major informació i coordinació de les actuacions i del personal. Aquestes unitats realitzarán rutes diferenciades de vigilància en funció del nivell d’alerta. En la comarca es compta amb una unitat de prevenció en la zona de Petrer i una altra en la zona del Pinós.

Pel que fa al grup de voluntaris, el Centre Excursionista ja ha iniciat les tasques de voluntariat, amb diferents grups que cobreixen la vigilància en diferents franges horàries, amb rutes a pie per les sendes i zones menys freqüentada i amb eixides en vehicle, especialment en dies d’Aleta 3.

També està en marxa des del programa de voluntariat juvenil organitzat des de la Regidoria de Joventut, el qual s’àmpliará a tres setmanes del mes de juliol (del 10 al 28). Aquest programa es planteja amb l’objectiu de fomentar la sensibilització dels joves i crear una pedrera que posteriorment puguen incorporar-se al Voluntariat, per tant es farà especial dedicació a la formació. A aquest programa de voluntariat juvenil cal sumar il Voluntariat de majors , que s’organitzarà en dos torns del 31 de Julio al 25 d’agost, amb una durada quinzenal. Quant al voluntariat de la Diputació, està previst que s’inicie a partir del 15 de juliol fins al 15 de setembre, amb base en el Xorret de Catí i des d’on es realitzaran vigilàncias des de punts fixos (Rabosa, ermita i mirador de Catí) i rutes mòbils amb vehicle. Las zones de vigilància seran similars com en anys anteriors: L´Avaiol-Caprala i l´Estret.

Igualment els agents de Protecció Civil faran eixides els caps de setmana i dues vegades per setmana, amb les rutes centrades en la inspecció i vigilància d’àrees recreatives). També Creu Roja es realitzaran eixides freqüents dedicant especial atenció a les zones de Racó-Bell i Palomarets. Es van a seguir realitzant tasques de sensibilització i conscienciació, i per a açò es compta amb els tríptics, comunicació d’alerta vigent cada dia, i repartiment de cendrers de butxaca. De la mateixa manera, des del propi Ajuntament s’iniciarà una campanya informativa dirigida a les cases de camp sobre el manteniment de la neteja de teulades i cobertes i instal·lació de matachispas.


El Ayuntamiento de Petrer pone en marcha la

coordinación para la campaña de prevención de

incendio

El Ayuntamiento de Petrer, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha iniciado las reuniones de coordinación de cara a la campaña de prevención de incendios. En esta reunión participan tanto la Concejalía como Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Diputación de Alicante, Consellería y Centro Excursionista.

En este sentido la Policía local mantendrá el operativo habitual como todos los años al igual que los Bomberos, que mantendrán el dispositivo de siete efectivos más cuatro.

Por su parte la Consellería dispondrá de siete agentes medioambientales. En este sentido hay que destacar que la competencia en prevención de incendios ha pasado a Medio Ambiente, con lo cual hay una mayor información y coordinación de las actuaciones y del personal. Estas unidades realizarán rutas diferenciadas de vigilancia en función del nivel de alerta. En la comarca se cuenta con una unidad de prevención en la zona de Petrer y otra en la zona de Pinoso.

En lo que respecta al grupo de voluntarios, el Centro Excursionista ya ha iniciado las tareas de voluntariado, con distintos grupos que cubren la vigilancia en distintas franjas horarias, con rutas a pie por las sendas y zonas menos frecuentada y con salidas en vehículo, especialmente en días de Aleta 3.

También está en marcha desde el programa de voluntariado juvenil organizado desde la Concejalía de Juventud, el cual se ampliará a tres semanas del mes de julio (del 10 al 28). Este programa se plantea con el objetivo de fomentar la sensibilización de los jóvenes y crear una cantera que posteriormente puedan incorporarse al Voluntariado, por tanto se hará especial dedicación a la formación. A este programa de voluntariado juvenil hay que sumar el Voluntariado de mayores , que se organizará en dos turnos del 31 de Julio al 25 de agosto, con una duración quincenal. En cuanto al voluntariado de la Diputación, está previsto que se inicie a partir del 15 de julio hasta el 15 de septiembre, con base en el Xorret de Catí y desde donde se realizarán vigilancias desde puntos fijos (Rabosa, ermita y mirador de Catí) y rutas móviles con vehículo. Las zonas de vigilancia serán similares como en años anteriores: L´Avaiol-Caprala y l´Estret.

Igualmente los agentes de Protección Civil harán salidas los fines de semana y dos veces por semana, con las rutas centradas en la inspección y vigilancia de áreas recreativas). También Cruz Roja se realizarán salidas frecuentes dedicando especial atención a las zonas de Rincón-Bello y Palomarets. Se van a seguir realizando tareas de sensibilización y concienciación, y para ello se cuenta con los trípticos, comunicación de alerta vigente cada día, y reparto de ceniceros de bolsillo. Del mismo modo, desde el propio Ayuntamiento se iniciará una campaña informativa dirigida a las casas de campo sobre el mantenimiento de la limpieza de tejados y cubiertas e instalación de matachispas.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *