Curs per a profesionals en Intervenció Familiar

El CFPA Carles Salvador va acollir el passat octubre un curs de formació per a porfesionales i tècnics relacionats amb la intervenció familiar. Es tracta d’un curs oferit per la Diputació d’Alacant a través de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) de la Mancomunitat i en col·laboració amb la Regidoria d’Educació, impartit per David Bisetto Pons, psicóleg de la Fundació AEPA (Associació per a l’Anàlisi, Estudi i Prevenció de les Drogodependències).

El curs estava dirigit a tècnics i professionals que intervinguen directa o indirectament amb famílies ( treballadors socials, psicòlegs, pedagogs, educadors, tècnics d’igualtat, personal de serveis socials…). Al curs van assistir professionals dels Serveis Socials de Petrer, Elda i Monòver; del Punt de Trobada d’Elx, Alacant i Elda; Psicopedagoga del Gabinet Psicopedagócio Munipal de Petrer, Tècnica de Concejalia d’Educació de Petrer, Coordinadora d’UPCCA, professionals d’UCA ( Unitat de conductes Addictives ) i del Centre de Rehabilitació i Inserció Social de Novelda.

Durant el mateix es van tractar aspectes essencials com la importància de la intervenció familiar, les avaluacions de variables familiars i de criança, la resolució de problemes i el treball en xarxa. També es van abordar cuestriones com l’augment dels reforzadores famliares o l’entrevista motivacional.

Des de la Regidoria d’Educació s’ha valorat de manera molt positiva aquesta activitat, detacando a més la participació activa dels assistents. Igualment des de la UPCCA s’ha suggerit a Diputació d’Alacant que es puga oferir un curs sobre l’Entrevista ” motivacional” monogràfic, que complemente aquest curs.


Curso para profesionales en Intervención Familiar

El CFPA Carles Salvador acogió el pasado octubre un curso de formación para porfesionales y técnicos relacionados con la intervención familiar. Se trata de un curso ofertado por la Diputació de Alicante a través de la Unidad de Prevenció Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA) de la Mancomunidad y en colaboración con la Concejalía de Educación impartido por David Bisetto Pons, psicólogo de la Fundación AEPA (Asociación para el Análisis, Estudio y Prevención de las Drogodependencias).

El curso estaba dirigido a técnicos y profesionales que intervengan directa o indirectamente con familias ( trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, educadores, técnicos de igualdad, personal de servicios sociales…). Al mismo asistieron profesionales de los Servicios Sociales de Petrer, Elda y Monóvar; del Punto de Encuentro de Elche, Alicante y Elda; Psicopedagoga del Gabinete Psicopedagócio Munipal de Petrer, Técnica de Concejalia de Educación de Petrer, Coordinadora de UPCCA, profesionales de UCA ( Unidad de conductas Adictivas ) y del Centro de Rehabilitación e Inserción Social de Novelda.

Durante el mismo se trataron aspectos esenciales como la importancia de la intervención familiar, las evaluaciones de variables familiares y de crianza, la resolución de problemas y el trabajo en red. También se abordaron cuestriones como el aumento de los reforzadores famliares o la entrevista motivacional.

Desde la Concejalía de Educación se ha valorado de manera muy positiva esta actividad, detacando además la participación activa de los asistentes. Igualmente desde la UPCCA se ha sugerido a Diputación de Alicante que se pueda ofertar un curso sobre la ” Entrevista motivacional” monográfico, que complemente este curso.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *