Comença l’Escola de Família 2018

El Gabinet Psicopedagògic Municipal de la Regidoria d’Educació de Petrer engega un any més l’Escola de Família, orientada cap a pares i mares. Enguany l’escola es dividirà en tres blocs: un dedicat a l’etapa infantil, dirigit a famílies amb filles i fills de 0 a tres anys, un altre bloc dedicat a l’educació emocional en l’àmbit familiar enfocada en l’etapa de primària i un tercer bloc dedicat a l’etapa de secundària.

L’edil d’Educació, Silvia Rodríguez, ha assenyalat que l’Escola de Família “és una activitat consolidada en la nostra població on s’ofereixen recursos, estratègies i eines a les mares i pares. La nostra societat ha evolucionat molt ràpidament, i amb ella ha evolucionat la família, la joventut. Moltes vegades ens trobem amb que els pares i mares no disposem de les eines per a afrontar aquests nous reptes. Les escoles de pares i mares es fan doncs com a resposta a aquestes manques i inquietuds”

Les activitats enfocades en l’etapa infantil es duran a terme entre el 27 de febrer i el 13 d’abril i es desenvoluparan sessions com a “Claus per a un adequat desenvolupament cognitiu i emocional” o “Fomentar actituds positives a través del joc i del joguet”. Les sessions d’aquest bloc si impartiran en l’Aula del Taller 2 del Centre Les Ceràmiques.

Per la seua banda, la secció dedicada a l’educació emocional es dividirà en dues parts. La primera part es durà a terme des del 27 de febrer fins al 27 de març, i estarà orientada a l’educació emocional en l’etapa de primària. (xiquetes i xiquets de 6 a 12 anys). Dins d’aquesta activitat es realitzaran xarrades “claus per a ser un referent emocional” o “Estratègies i recursos per a ajudar a les nostres filles i fills a créixer emocionalment”.

La segunda part, “Educant en l’adolescència”, abordarà continguts com el “foment de conductes tolerants en els nostres fills i filles”, “Pistes per a educar en igualtat en el context actual”, “Xarxes socials” i “Prevenció de conductes addictives”. Aquest segon bloc es realitzarà entre el 15 de febrer i el 22 de març i anirà dirigit a famílies amb filles i fills de 12 a 17 anys. Tots dos blocs s’impartiran en sessions d’hora i mitja en l’Aula de tràfic del Parc d’Educació Vial.

L’edil d’Educació ha recordat que els qui desitgen fal a inscripció poden informar-se en la pròpia Regidoria d’Educació (C/ Luis Chorro, 6) de forma presencial o per telèfon a través del número 965370099. El termini d’inscripció per al primer bloc de l’escola de família (infantil) és del 12 al 22 de febrer i per al segon i tercer bloc (primària i adolescència) és del 5 al 23 de febrer. Les places estan limitades per rigorós ordre d’inscripció.


Comienza la Escuela de Familia 2018

El Gabinete Psicopedagógico Municipal de la Concejalía de Educación de Petrer pone en marcha un año más la Escuela de Familia, orientada hacia padres y madres. Este año la escuela se dividirá en tres bloques: uno dedicado a la etapa infantil, dirigido a familias con hijas e hijos de 0 a tres años, otro bloque dedicado a la educación emocional en el ámbito familiar enfocada en la etapa de primaria y un tercer bloque dedicado a la etapa de secundaria.

La edil de Educación, Silvia Rodríguez, ha señalado que la Escuela de Familia “es una activada consolidada en nuestra población donde se ofrecen recursos, estrategias y herramientas a las madres y padres. Nuestra sociedad ha evolucionado muy rápidamente, y con ella ha evolucionado la familia, la juventud. Muchas veces nos encontramos con que los padres y madres no disponemos de las herramientas para afrontar estos nuevos retos. Las escuelas de padres y madres se hacen pues como respuesta a estas carencias e inquietudes”

Las actividades enfocadas en la etapa infantil se llevarán a cabo entre el 27 de febrero y el 13 de abril y se desarrollarán sesiones como “Claves para un adecuado desarrollo cognitivo y emocional” o “Fomentar actitudes positivas a través del juego y del juguete”. Las sesiones de este bloque se impartirán en el Aula del Taller 2 del Centro Las Cerámicas.

Por su parte, la sección dedicada a la educación emocional se dividirá en dos partes. La primera parte se llevará a cabo desde el 27 de febrero hasta el 27 de marzo, y estará orientada a la educación emocional en la etapa de primaria. (niñas y niños de 6 a 12 años). Dentro de esta actividad se realizarán charlas “claves para ser un referente emocional” o “Estrategias y recursos para ayudar a nuestras hijas e hijos a crecer emocionalmente”.

La segunda parte, “Educando en la adolescencia”, abordará contenidos como el “fomento de conductas tolerantes en nuestros hijos e hijas”, “Pistas para educar en igualdad en el contexto actual”, “Redes sociales” y “Prevención de conductas adictivas”. Este segundo bloque se realizará entre el 15 de febrero y el 22 de marzo e irá dirigido a familias con hijas e hijos de 12 a 17 años. Ambos bloques se impartirán en sesiones de hora y media en el Aula de tráfico del Parque de Educación Vial.

La edil de Educación ha recordado que quienes deseen hace la inscripción pueden informarse en la propia Concejalía de Educación (C/ Luis Chorro, 6) de forma presencial o por teléfono a través del número 965370099. El plazo de inscripción para el primer bloque de la escuela de familia (infantil) es del 12 al 22 de febrero y para el segundo y tercer bloque (primaria y adolescencia) es del 5 al 23 de febrero. Las plazas están limitadas por riguroso orden de inscripción.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *