La Regidora de Medi ambient es reuneix amb els diputats provincials d’Emergències i Medi ambient per a abordar millores en la prevenció d’incendis


La regidora de Medi ambient, Silvia Rodríguez, ha adonat aquest matí d’una reunió mantinguda aquesta setmana en la Diputació Provincial d’Alacant amb el Diputat d’Emergències, Jaume Lloret i el Diputat de Medi ambient, Javier Sendra, en la que han abordat alguns aspectes relacionats amb les infraestructures destinades a l’extinció de possibles incendis en els nostres paratges.

L’edil ha explicat que in l’any 2015 es va crear un grup de treball en el Consell de Medi ambient per a estudiar propostes concretes i millorar les infraestructures dedicades a la prevenció i extinció d’incendis. D’aquell grup de treball va sorgir un informe en el qual es recomanava la instal·lació de tres basses en punts estratègics per a assistència dels camions de bombers.

“Després de la presentació d’aquest traball -assenyala Rodríguez- vam tenir una reunió en la Diputació amb el Diputat Provincial de Medi ambient, en la qual els sol·licitem la construcció d’una de les tres basses, atès que una d’elles està en terreny públic propietat de la Diputació (paratge de Catxuli) i aquesta és a més una administració propietària d’una gran extensió de terrenys dins del nostre municipi. En aquell moment des de Diputació ens indicaven que la prevenció és una competència de la Consellería i l’única opció que ens donaven era una cessió de terreny o bé l’obtenció d’una subvenció nominativa”.

No obstant açò, en l’últim Consell Municipal de Medi ambient, el cap de Bombers va manifestar la seua preocupació i va recomanar una trobada amb el diputat d’Emergències. “Com a regidora de l’àrea vaig arreplegar el suggeriment i ahir mateix celebrem aqueixa reunió en la qual van estar presents tant el diputat provincial d’Emergències, Jaume Lloret, com el diputat repsonsable de l’àrea de Medi ambient i en la qual parlem de nou sobre la construcció de les basses amb un resultat més positiu que en la primera trobada” L’edil ha assenyalat que des de l’organisme provincial “van adquirir el compromís d’estudiar la viabilitat i el cost de la bassa situada en Catxuli. Valorem en aquest cas la disposició de la Diputació com a positiva perquè entenem que la prevenció és un treball de tots i si col·laborem podem arribar de manera més ràpida i eficaç als objectius que ens hem marcat”

Camí del Cid

D’altra banda, i en referència al mal estat del Camí del Cid (del com també es va adonar en l’últim Consell de Medi ambient) Rodríguez ha assenyalat que ja s’ha donat trasllat de la situació a la Direcció territorial de Medi ambient “des d’on ens informen – explica l’Edil- que tant aquest camí com el de la Xau estan inclosos en un projecte que ja ha sigut redactat i s’ha presentat en la Direcció general de Prevenció d’Incendis, per tant està en una fase avançada, pendent de la seua execució.”

En aquest sentit, la responsable de Medi ambient ha avançat que s’ha sol·licitat una cita amb la Directora General de Prevenció d’Incendis, Delia Amorós, per a tractar entre altres qüestions aquest aspecte i veure com a marxa l’execució de l’arranjament d’aquesta infraestructura.


La Concejala de Medio Ambiente se reúne con los diputados provinciales de Emergencias y Medio Ambiente para abordar mejoras en la prevención de incendios

La concejala de Medio Ambiente, Silvia Rodríguez, ha dado cuenta esta mañana de una reunión mantenida esta semana en la Diputación Provincial de Alicante con el Diputado de Emergencias, Jaume Lloret y el Diputado de Medio Ambiente, Javier Sendra, en la se han abordado algunos aspectos relacionados con las infraestructuras destinadas a la extinción de posibles incendios en nuestros parajes.

La edil ha explicado que en el año 2015 se creó un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Medio Ambiente para estudiar propuestas concretas y mejorar las infraestructuras dedicadas a la prevención y extinción de incendios. De aquel grupo de trabajo surgió un informe en el que se recomendaba la instalación de tres balsas en puntos estratégicos para asistencia de los camiones de bomberos.

“Tras la presentación de este trabajo -señala Rodríguez- tuvimos una reunión en la Diputación con el Diputado Provincial de Medio Ambiente, en la que les solicitamos la construcción de una de las tres balsas, dado que una de ellas está en terreno público propiedad de la Diputación (paraje de Catxuli) y esta es además una administración propietaria de una gran extensión de terrenos dentro de nuestro municipio. En aquel momento desde Diputación nos indicaban que la prevención es una competencia de la Consellería y la única opción que nos daban era una cesión de terreno o bien la obtención de una subvención nominativa”.

No obstante, en el último Consejo Municipal de Medio Ambiente, el jefe de Bomberos manifestó su preocupación y recomendó un encuentro con el diputado de Emergencias. “Como concejala del área recogí la sugerencia y ayer mismo celebramos esa reunión en la que estuvieron presentes tanto el diputado provincial de Emergencias, Jaume Lloret, como el diputado repsonsable del área de Medio Ambiente y en la que hablamos de nuevo sobre la construcción de las balsas con un resultado más positivo que en el primer encuentro” La edil ha señalado que desde el organismo provincial “adquirieron el compromiso de estudiar la viabilidad y el coste de la balsa situada en Catxuli. Valoramos en este caso la disposición de la Diputación como positiva porque entendemos que la prevención es un trabajo de todos y si colaboramos podemos llegar de manera más rápida y eficaz a los objetivos que nos hemos marcado”

Camino del Cid

Por otro lado, y en referencia al mal estado del Camino del Cid (del cual también se dio cuenta en el último Consejo de Medio Ambiente) Rodríguez ha señalado que ya se ha dado traslado de la situación a la Dirección Territorial de Medio Ambiente “desde donde nos informan – explica la Edil- que tanto este camino como el de la Xau están incluidos en un proyecto que ya ha sido redactado y se ha presentado en la Dirección General de Prevención de Incendios, por tanto está en una fase avanzada, pendiente de su ejecución.”
En este sentido, la responsable de Medio Ambiente ha avanzado que se ha solicitado una cita con la Directora General de Prevención de Incendios, Delia Amorós, para tratar entre otras cuestiones este aspecto y ver como marcha la ejecución del arreglo de esta infraestructura.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *