Petrer comptarà el pròxim curs amb un aula nova de 2 anys en el Centre d’Educació Infantil “El Cid”. Es tracta de la segona aula de dos anys concedida al municipi de Petrer des que s’engegara el Pla n Experimental d´Incorporación del nivell educatiu de 2-3 anys en 2015 en tota la Comunitat Valenciana.

La regidora d’Educació, Silvia Rodríguez, ha assenyalat que “rebem la notícia divendres passat i crec que és una boníssima notícia. Aquest anunci reforça la tasca que estem fent durant aquests anys des de l’Equip de Govern local per a augmentar la dotació de places públiques en centres escolars en el primer cicle d’infantil. És important que aquestes places augmenten”

La directora del centre, Nuria Tovar, per la seua banda s’ha mostrat molt satisfeta per aquesta decisió. “Estem contentíssims perquè pensem que a Petrer feia falta un aula de dos anys. Hi ha demanda dels pares i pensem que és molt positiu.

Igualment ha remarcat que per al centre “va a ser una motivació. Somos un centre exclusivament de cicle infantil i açò suposa un altre repte i una motivació més per al professorat. I per als pares també, hi ha molts pares que saben que anàvem a demanar aquest aula i no paren de preguntar-nos. És una notícia fantàstica”.

Ara mateix el CEI “El Cid Campeador” compta amb un centenar aproximat d’alumnes i alumnes de 2, 3 i 4 anys. Per a atendre les necessitats d’aquesta nova aula, Tovar ha assenyalat que s’incorporaran un mestre i un educador.

Finalment, l’edil d’Educació ha remarcat que “treballem per a garantir una bona educació pública i de qualitat que ajude a les famílies en la conciliació de la vida laboral. Crec que estem en el bon camí. Al final el que estem anunciant és que tindrem 18 places més per a 2 anys. Esperem que l’obra es porte durant el període estival i esperem poder presentar-la abans que comence el pròxim curs.


La Consellería de Educación concede una nueva aula de 2 años en el CEI El Cid

Petrer contará el próximo curso con un aula nueva de 2 años en el Centro de Educación Infantil “El Cid”. Se trata de la segunda aula de dos años concedida al municipio de Petrer desde que se pusiera en marcha el Plan Experimental de Incorporación del nivel educativo de 2-3 años en 2015 en toda la Comunidad Valenciana.

La concejala de Educación, Silvia Rodríguez, ha señalado que “ recibimos la noticia el pasado viernes y creo que es una buenísima noticia. Este anuncio viene a reforzar la labor que estamos haciendo durante estos años desde el Equipo de Gobierno local para aumentar la dotación de plazas públicas en centros escolares en el primer ciclo de infantil. Es importate que estas plazas aumenten”

La directora del centro, Nuria Tovar, por su parte se ha mostrado muy satisfecha por esta decisión. “Estamos contentísimos porque pensamos que en Petrer hacía falta un aula de dos años. Hay muchas demanda de los padres y pensamos que es muy positivo.

Igualmente ha remarcado que para el centro “va a ser una motivación. Somos un centro exclusivamente de ciclo infantil y esto supone otro reto y una motivación más para el profesorado. Y para los padres también, hay muchos padres que saben que íbamos a pedir este aula y no paran de preguntarnos. Es una noticia fantástica”.

Ahora mismo el CEI “El Cid Campeador” cuenta con un centenar aproximado de alumnos y alumnas de 2, 3 y 4 años. Para atender las necesidades de esta nueva aula, Tovar ha señalado que se incorporarán un maestro y un educador.

Por último, la edil de Educación ha remarcado que “trabajamos para garantizar una buena educación pública y de calidad que ayude a las familias en la conciliación de la vida laboral. Creo que estamos en el buen camino. Al final lo que estamos anunciando es que tendremos 18 plazas más para 2 años. Esperemos que la obra se lleve durante el periodo estival y esperamos poder presentarla antes de que comience el próximo curso.