La Regidora d’Educació, Silvia Rodríguez, ha anunciat aquest matí l’engegada per segon any consecutiu de la fira d’Orientació Laboral “Orienta-T”, dirigida a estudiants de 4º ESO, Batxiller i Cicles Formatius. La delegada de l’àrea d’Educació ha assenyalat que “l’any passat ja vam tenir sensacions molt positives amb aquesta fira, per la qual pasaron prácticamente tots els centres educatius del nostre municipi. És per açò que volem continuar amb l´activitat, perquè creiem que és una oportunitat per als alumnes i alumnes de Petrer”.

L’edil d’Educació ha explicat que por el matí els centres educatius del municipi tenen visites programades i a la vesprada serà obert al públic en general, a més de la visita de batxiller nocturn de l’I.I.S Azorín.

Els participants podran trobar diferentes stands on ofereixen informació i resolen qualsevol tipus de dubte relacionat amb la seua oferta formativa. A més hi haurà un equip d’orientació per a consultes personals on facilitaran informació personalitzada sobre qualsevol eixida professional, estudis, segons demanda. La trobada tindrà lloc els dies 21, 22 i 23 de març en el Forn Cultural en horari de 9:00 a 14:30 i de 16:30 a 18:30 els dies 21 i 22 i de 9:00 a 14:00 el dia 23.

De la mateixa manera, tanto al matí com a la vesprada s’han planificat una sèrie de tallers i xarrades en el Centre Municipal “Les Ceràmiques”. En concret hi ha programes una exposició amb el títol d’orals genials i dos tallers per a lai laboración de curriculums i cartes de presentació i per al desenvolupament d’istrategias per a superar un procés de selecció. Per a assistir és necessària la inscripció en la regidoria d’Educació per telèfon en el 96.537.00.99 o per correu electrònic [email protected]

Rodríguez ha ressaltat com a novetats pel que fa a l’any passatm ás presència d’universitats, ja que enguany a la Universitat d’Alacant se sumen la Universitat Miguel Hernández d’Elx i el Campus d’Alcoi pertanyent a la universitat politècnica de València. “De la mateixa manera comptem amb més centres de formació professional com l’I.I.S Vinalopó de Novelda que estarà amb la branca de l’automoció i l’I.I.S. Cap de l´Aljub amb l’hostaleria i cuina, que fins i tot tenen previst un xou coking”.

Finalment l’edil ha assenyalat que l’objectiu de la regidoria és “potenciar l’assessorament dels alumnes i alumnes pel que fa a les eixides laborals dels diferents estudis. Són estapas decisives en les quals els estudiants han d’escollir el camí que desitgen seguir, i aquestes trobades serveixen en molts casos perquè els alumnes sàpien que possibilitats tenen”. Igualemnte ha volgut agrair a l’ADESP, que enguany es fa càrrec de la despesa de les xarrades, i al departament de Serveis, que col·labora en el muntatge de la fira.


Vuelve la feria de Orientación Laboral “Orienta-t”

La Concejala de Educación, Silvia Rodríguez, ha anunciado esta mañana la puesta en marcha por segundo año consecutivo de la feria de Orientación Laboral “Orienta-T”, dirigida a estudiantes de 4º ESO, Bachiller y Ciclos Formativos. La delegada del área de Educación ha señalado que “el año pasado ya tuvimos sensaciones muy positivas con esta feria, por la que pasaron prácticamente todos los centros educativos de nuestro municipio. Es por ello que queremos continuar con esa actividad, porque creemos que es una oportunidad para los alumnos y alumnas de Petrer”.

La edil de Educación ha explicado que por la mañana los centros educativos del municipio tienen visitas programadas y por la tarde será abierto al público en general, además de la visita de bachiller nocturno del I.E.S Azorín.

Los participantes podrán encontrar diferentes stands dónde ofrecen información y resuelven cualquier tipo de duda relacionada con su oferta formativa. Además habrá un equipo de orientación para consultas personales donde facilitarán información personalizada sobre cualquier salida profesional, estudios, según demanda. El encuentro tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de marzo en el Forn Cultural en horario de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 18:30 los días 21 y 22 y de 9:00 a 14:00 el día 23.

Del mismo modo, tanto por la mañana como por la tarde se han planificado una serie de talleres y charlas en el Centro Municipal “Las Cerámicas”. En concreto hay programas una exposición con el título de orales geniales y dos talleres para la elaboración de curriculums y cartas de presentación y para el desarrollo de estrategias para superar un proceso de selección. Para asistir es necesaria la inscripción en la concejalía de Educación por teléfono en el 96.537.00.99 o por correo electrónico [email protected]

Rodríguez ha resaltado como novedades con respecto al año pasado más presencia de universidades, ya que este año a la Universidad de Alicante se suman la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Campus de Alcoy perteneciente a la universidad politécnica de Valencia. “Del mismo modo contamos con más centros de formación profesional como el I.E.S Vinalopó de Novelda que estará con la rama de la automoción y el I.E.S. Cap de l´Aljub con la hostelería y cocina, que incluso tienen previsto un show coking”.

Por último la edil ha señalado que el objetivo de la concejalía es “potenciar el asesoramiento de los alumnos y alumnas con respecto a las salidas laborales de los diferentes estudios. Son estapas decisivas en las que los estudiantes deben escoger el camino que desean seguir, y estos encuentros sirven en muchos casos para que los alumnos sepan que posibilidades tienen. Igualemnte ha querido agradecer a la ADESP, que este año se hace cargo del gasto de las charlas, y al departamento de Servicios, que colabora en el montaje de la feria.